MEDYCYNA ESTETYCZNA, LARYNGOLOG, KARDIOLOG

45-525 Opole, ul. Strzelecka 3
Rejestracja: tel. 608 57 66 99

Kardiolog


Badanie ECHO serca , zwane również badaniem UKG, bądź USG serca – to różne nazwy tego samego badania serca. Jest to badanie ultrasonograficzne serca, w którym wykorzystujemy fale ultradźwiękowe podobnie jak w innych badaniach ( na przykład USG brzucha) w celu obrazowania NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH. Podczas badania ECHO lekarz wykonujący widzi na monitorze obraz serca w ruchu i może ocenić zarówno poprawność jego budowy jak i funkcję.

Za pomocą badania ECHO możemy ocenić na przykład:

  • Czy pacjent przebył zawał mięśnia sercowego oraz określić rozległość przebytego zawału?
  • Czy i w jakim stopniu serce zostało uszkodzone przez nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze?
  • Czy pacjent ma wadę serca wymagającą nadzoru kardiologa lub wykonania zabiegu naprawczego?
  • Jakie są skutki zastosowanego leczenia?
Badanie ECHO ma oczywiście swoje ograniczenia. Ważne jest, aby było wykonywane przez doświadczonego lekarza na odpowiedniej klasy aparacie ECHO, jak również, aby budowa Pacjenta pozwalała na odpowiednie obrazowanie (jest ono utrudnione na przykład u pacjentów otyłych lub z chorobami płuc).

Wynik badania ECHO wykonywany u tego samego pacjenta przez różnych lekarzy może różnić się w drobnych detalach, najistotniejsze są wnioski/diagnozy z niego płynące, a co za tym idzie zastosowane na tej podstawie leczenie.
Badanie ECHO jest badaniem nieinwazyjnym i nieszkodliwym dla organizmu człowieka, do którego nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Badanie HOLTER EKG polega na długotrwałym monitorowaniu pracy serca. Badanie standardowe traw w przybliżeniu 24godziny. Możliwe jest także przeprowadzanie badań kilku dniowych- od 1 do 7 dni ciągłego monitorowania. Podstawowym wskazaniem do wykonania badania holterowskiego EKG jest diagnostyka omdleń, stanów przedomdleniowych, kołatania serca oraz ocena nasilenia arytmii.

Badanie HOLTER EKG wielodniowy (max 7 dniowy) – jest to badanie w szczególności dedykowane dla pacjentów, u których zaburzenia rytmu serca czy też dolegliwości związane z arytmią występują rzadko. Badenie to także wykonuje się, gdy wykrycie arytmii jest bardzo istotne, na przykład w celu oceny skuteczności leczenia u pacjentów po zabiegu ablacji arytmii, przed ewentualnym odstawieniem stosowanych leków. Wydłużenie trwania badania zdecydowanie zwiększa szansę na wykrycie arytmii.

HOLTER 12 ODPROWADZENIOWY jest to najbardziej dokładne badanie holterowskie EKG, przeznaczone w szczególności dla pacjentów, u których konieczne jest precyzyjne określenie miejsca wyjścia arytmii, co ma niezmiernie istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia.

BADANIE EVENT HOLTER jest to bardzo szczególna forma monitorowania pracy serca polegająca na bardzo długim monitorowaniu pracy serca 2-4 tygodni. Badanie ukierunkowaniem na bardzo rzadkie, objawowe, często trudne do zarejestrowania a niejednokrotnie groźne arytmie. Badanie przeznaczone jest dla pacjentów, u których objawy występują rzadko, są trudne do uchwycenia w zapisie EKG, u których wykonywane już badania HOLTER EKG nie dały wyniku diagnostycznego. Badanie najczęściej trwa 2-4 tygodni. W momencie wystąpienia groźnej arytmii jest ona automatycznie zapisywana w urządzeniu lub też zapis jest uruchamiany poprzez naciśnięcie przez pacjenta specjalnego przycisku.

HOLTER CIŚNIENIOWY jest to nieco inne od pozostałych badanie holterowskie. W tym przypadku monitorowane jest ciśnienie tętnicze pacjenta. Urządzenie dokonuje wielu pomiarów, w tym także w nocy, kiedy pacjent śpi. Badanie służy do oceny poprawności leczenia farmakologicznego, wykrywania nadciśnienia tętniczego. Duża ilość pomiarów, brak zaangażowania pacjenta w fakt mierzenia ciśnienia eliminują tak zwany efekt białego fartucha a co za tym idzie prowadzenie niepotrzebnej farmakoterapii. Fakt wykonywania pomiarów w nocy, jest bardzo w wykrywaniu nierozpoznanego uprzednio nadciśnienia tętniczego. Badanie to jest również bardzo przydatne w wstępnym podejrzeniu obturacyjnego bezdechu sennego.

Przeprowadzenie badania HOLTER nie jest w żaden sposób szkodliwe dla pacjenta. Na klatkę piersiową naklejane są elektrody jednorazowe, które w przypadku odklejenia lub potrzeby kąpieli można wymienić. Do elektrod podpinane są przewody, poprzez które urządzenie monitorujące rejestruje w sposób ciągły zapis EKG osoby badanej. Urządzenie rejestrujące umieszczane jest na tułowiu osoby badanej w specjalnej torebce i przypinane do ciała paskami. Po zakończonym badaniu zapis zostaje zczytany i poddany analizie komputerowej a następnie ocenie lekarskiej.

Szanowny Pacjencie pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku badania holterowskiego ważne jest wykonanie poprawne jego wszystkich elementów to jest:

  • Technicznie prawidłowe wykonanie badania.
  • Prawidłowo, starannie przeprowadzona analiza komputerowa i lekarska przez odpowiednio wykwalifikowanego lekarza.
  • Interpretacja badania przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu i diagnozowaniu zaburzeń rytmu serca.
Pacjencie jeśli jesteś zmęczony otrzymywaniem badań holterowskich z których nic nie wynika zachęcam zdecydowanie do wyboru opcji: „badanie plus wizyta”, a najlepiej odbycie konsultacji Kardiologicznej przed badaniem w celu prawidłowego określenia stosownego badania oraz czasu jego trwania.